Sysadmin: відмінності між версіями

Матеріал з ALT Linux Wiki
 
Рядок 7: Рядок 7:


Одним з таких модулів ви можете додати підтримку [[віртуалізації]] на рівні ядра за допомогою '''kvm'''. Для цього вам знадобиться модуль у назві якого є частка <tt>kernel-modules-kvm</tt> і далі варант вашого ядра.
Одним з таких модулів ви можете додати підтримку [[віртуалізації]] на рівні ядра за допомогою '''kvm'''. Для цього вам знадобиться модуль у назві якого є частка <tt>kernel-modules-kvm</tt> і далі варант вашого ядра.
====Віртуалізація====
'''Команды для управления QEMU-KVM'''
Чтобы постоянно не вводить -c qemu:///system можно добавить:
{{{
export LIBVIRT_DEFAULT_URI=qemu:///system
}}}
{{{
virsh -c qemu:///system list --all #листинг
virsh -c qemu:///system start vsrv1 #пуск
virsh -c qemu:///system shutdown vsrv1 #shutdown
virsh -c qemu:///system destroy vsrv1 #выключить по питанию
virsh -c qemu:///system undefine vsrv1 #удалить (конифг тоже удаляется)
virsh -c qemu:///system autostart vsrv1 #добавить в автозагрузку
virsh -c qemu:///system autostart --disable # удалить из автозагрузки
virsh -c qemu:///system qemu-monitor-command win2008std-32bit help --hmp  # запустить команду в qemu мониторе
virsh -c qemu:///system define /etc/libvirt/qemu/mirror.xml # обновить информацию о виртуальной машине.
}}}
==== Расположение основных конфигов ====
* /etc/libvirt/qemu.conf - основной конфиг qemu. Тут задаём параметры vnc сервера.
* /etc/libvirt/qemu/ - папка для хранения конфигов, в том числе и  виртуальных машин.
==== Созданеи ВПС ====
ВПС можно создавать с разными виртуальными девайсами. Можно использовать по умолчанию, а можно использовать virtio. Последние считаются наилучшим вариантом для Windows OS. Поэтому ВСЕГДА стараемся сделать так как надо. Если не получается - то тогда как обычно.
Для новой системы со сразу установленными значениями virtio в конфиге. Необходимо в процессе установки добавить драйвера. Качаем дискету с драйверами:
{{{
wget http://alt.fedoraproject.org/pub/alt/virtio-win/latest/images/bin/virtio-win-1.1.16.vfd
}}}
===== Создание ВПС Windows с поддержкой virtio =====
* создаем LVM раздел нужного размера:
{{{
lvcreate -L 10G -n win2008 main
}}}
* coздаем конфиг ВПС:
{{{
virt-install --connect=qemu:///system -n test_win2008 -r 1024 --boot cdrom --disk path=/dev/main/test_win2008,bus=virtio --disk path=/vz/template/virtio-win-1.1.16.vfd,device=floppy --cdrom=/var/lib/vz/template/SW_DVD5_Windows_Svr_DC_Ent_Std_2008_Russian_32bit_MLF_X14-26782.ISO --network bridge:breth0,model=virtio --graphics vnc,password=123,listen=0.0.0.0 --os-type=windows --os-variant=win2k8 --arch=i686 --cpu host -v --autostart
}}}
где:[[BR]]
-n test_win2008 - имя ВПС [[BR]]
-r 1024 - к-во выделяемой памяти [[BR]]
-v использовать аппаратную виртуализацию [[BR]]
--arch=i686 - используемая архитектура [[BR]]
--cpu host - передает в ВПС все возможности процессора хостовой системы. Применять с осторожностью, т.к. при переносе на другой сервер при отличии винда может ругаться.
> Для полного списка задаваемых параметров смотрим VIRT-INSTALL(1)
Также подключаем флоппи диск с драйверами для virtio. При установке система не увидит жесткий диск на который будет устанавливаться и нужно выбрать драйвер для диска с флопика. Там же располагаются драйвера для сетевой карты.
''Windows Server 2003 и Windows XP'' Нажимаем F6 и ставим драйвера.
''Windows 2008'' Доходим до окна разбивки дисков и выбираем "Загрузить Драйвер".
===== Создание ВПС без virtio =====
Windows 2008 32bit на LVM:
{{{
lvcreate -L 10G -n win2008 main
virt-install --connect=qemu:///system -n win2008 -r 1024 --disk path=/dev/main/win2008 --cdrom=/mnt/images/windows2008.ISO --accelerate --vnc --noautoconsole -v --network bridge:breth0 --os-type=windows --vcpus=1 --noapic --os-variant=win2k8 --arch=i686
}}}
ALTLinux x86_64 на LVM :
{{{
lvcreate -L10G -n altlinux main
virt-install --connect qemu:///system --name altlinux --ram 512 --disk path=/dev/main/altlinux --network=bridge:breth0 --vnc --os-type=linux --os-variant=rhel6 --cdrom /mnt/images/altlinux-x86_64.iso --accelerate --noautoconsole  --vcpus=1 --arch=x86_64
}}}
FreeBSD 8.1 на LVM :
{{{
lvcreate -L20G -n freebsd main
virt-install --connect qemu:///system --name freebsd --ram 512 --disk path=/dev/main/freebsd --network=bridge:breth0 --graphics vnc,password=rootSD,listen=0.0.0.0 --os-type unix --os-variant=freebsd8 --cdrom /var/lib/vz/template/FreeBSD-8.1-RELEASE-i386-disc1.iso --accelerate --noautoconsole  --vcpus=1 --arch=i686
}}}
После запуска команды создания VPS, смотрим через netstat какой номер порта добавился в список открытых портов и подключаемся через VNC к хардноде к этому порту (например '''vncviewer test.domain.com:5902''' ) и вводим пароль указанный в строке "'''vnc,password='''"
==== Удаление ВПС ====
Выполняем остановку и удаление VPS в KVM:
{{{
virsh -c qemu:///system destroy test_vps #выключить по питанию
virsh -c qemu:///system undefine test_vps #удалить (конифг тоже удаляется)
}}}
И удаляем раздел LVM:
{{{
lvremove /dev/main/test_vps
}}}
==== Сменить диск в приводе на VPS без перезагрузки ====
{{{
virsh -c qemu:///system attach-disk --type cdrom --mode readonly win2003 /vz/template/SW_CD_Windows_Svr_Std_2003_.ISO hdc
}}}
http://www.e-faux.com/references:applications:libvirt:cdrom_hotplug


===Мережа===
===Мережа===

Поточна версія на 14:40, 7 лютого 2012

Системному адміністраторові

Система

Ядро

У комплектах від ALT Linux Team існує декілька варіантів ядра системи. Кожен варіант має свою назву та збирається за модульним принципом. Відповідні модулі мають у своїх назвах характерні суфікси. Кожна система потребує лише певних модулів. Під час початкового встановлення комплекту встановлюється ядро разом з усіма модулями. Далі ви можете добре зекономити час та місце на диску встановлюючи лише потрібне на вашому залізі.

Одним з таких модулів ви можете додати підтримку віртуалізації на рівні ядра за допомогою kvm. Для цього вам знадобиться модуль у назві якого є частка kernel-modules-kvm і далі варант вашого ядра.

Мережа

Служби

DNS

Окремі вузли світової мережі "спілкуються" між собою за допомогою числових ідентифікаторів. Кожен з таких ідентифікаторів унікальний і це дозволяє точно пересилати інформаційні пакети за призначенням. Людині складно і незручно пам'ятати велику кількість схожих багатозначних чисел. Тому було введено більш зрозумілі ідентифікатори з використанням звичайних слів та скорочень, що їх легко запам'ятовувати. Зроблено це було за рахунок створення служби, що автоматично транслює зрозумілі для людини назви у числові ідентифікатори та дозволяє виконати зворотню процедуру. Служба отримала назву "Система доменних назв" (Domain Name System DNS)

Саме перетворення відбувається програмним способом на певних вузлах мережи. Програми, що виконують цю роботу отримали назву DNS server. Таких програм існує більше ніж одна. Декілька з них доступні і в межах ALT Linux/

WWW

На сьогодні, одною з основних служб світової мережі є служба наданяя доступу до інформації, що зберігається у форматі HTML. Особливістю представлення такої інформації є використання у межах одного тексту множини посилань на інші джерела, що можуть фізично знаходитися у різних місцях світу, або, взагалі, формування одного документу з кусків, що розкидані по мережі. Такий підхід отримав назву "світової павутини" або world wide web (WWW) у оригіналі.

Програми що виконують остаточне формування тексту перед тим як "віддати" його користувачу для перегляду отримали назву Web server. У ALT Linux є декілька відповідних програм.

Часом між програмою у мережі, що формує сторінки, та програмою, що показує сторінку користувачу, вигідно розташувати посередника, що узагальнює усю передану інформацію та дозволяє керувати доступом до неї за потрібними правилами. Одною з таких програм є Squid.


Антивірусний захист

На сьогодні вірусів для власне Linux відомо менше десятка. Акуратно налаштована система майже не залишає вірусу шансів на поширення. Проте, загальна кількість відомих на сьогодні зразків деструктивного коду для різного ПО давно перевалило за тисячі. З метою запобігання епідеміям "цифрових інфекцій" розроблено багато антивірусних програм. Серед них є і "відкриті".

  • ClamAV -- програмний комплект з відкритими текстами антивірусної спрямованості. До нього входить демон, що може виконувати перевірку потоків даних у реальному часі та окремий сканер для разових перевірок. Проект веде власні бази сигнатур відомих вірусів.